De Verpleegsters

Carmen en Saskia zijn de twee verpleegsters van Artemedis. Zij hebben allebei jarenlange ervaring als operatieverpleegkundige in reguliere ziekenhuizen.

De eisen waaraan een verpleegster in een privépraktijk moet voldoen, mogen niet worden onderschat. Het vergt grote flexibiliteit en werkinzicht om allerlei taken op zich te nemen: bedrijfsklaar maken van de operatiekamer, helpen bij de anesthesie, assisteren bij de chirurgie, reinigen en steriliseren van de instrumenten, ontvangst van de patiënten en hun begeleiders, verschonen van de bedden, bijhouden van voorraad geneesmiddelen en materiaal enz.

We prijzen ons dan ook gelukkig dat we bij Artemedis op twee verpleegsters kunnen rekenen, die al deze taken met even veel professionalisme uitvoeren en daarbij oog blijven hebben voor de menselijke kant van hun beroep.

Heel vaak vertellen patiënten spontaan hoezeer ze de aangename sfeer en de warmte waarmee ze zijn bejegend hebben geapprecieerd.