De anesthesisten

Voor de ingrepen onder totaal intraveneuze anesthesie en onder algemene narcose doet  Artemedis beroep op  hoog gekwalificeerde anesthesisten met een hoofdbezigheid in reguliere ziekenhuizen.

Als U komt voor een ingreep ontmoet U de anesthesist bij het preoperatieve gesprek. Daarbij worden al uw vragen over de narcose beantwoord en wordt ook de preoperatieve vragenlijst overlopen.

Tijdens de ingreep wijkt de anesthesist nooit van uw zijde. Hij blijft de hele duurtijd van de ingreep aanwezig.

Ook na de ingreep checkt de anesthesist regelmatig hoe het met U gaat en het is hij die beslist wanneer U weer naar huis kan.

De anesthesisten kregen bij  Artemedis een doorslaggevende stem bij het bepalen van de uitrusting van de operatiekamer en de uitslaapkamer, de noodvoorzieningen, de medicatie en noodmedicatie.